Nhập môn Google Ads (Quảng cáo Google) cho Digital Marketer
|

Nhập môn Google Ads (Quảng cáo Google) cho Digital Marketer

NHẬP MÔN GOOGLE ADWORDS CHO DIGITAL MARKETER Bài chia sẻ mang tính gợi mở, newbie đọc xong hãy vào ngay link ads.google.com để lượn 1 vòng qua giao diện mới nhé! 1. GOOGLE ADS Là gì? Ad = Quảng cáo Words = Các từ khóa Adwords = Quảng cáo dựa trên các từ khóa. Vậy: Google Adwords:…